A. den Bakker en ZN B.V. wilt met u het heugelijke nieuws delen dat er een nieuwe Claas hakselaar is aangeschaft.
Samen met de vaste chauffeur van de machine is gekozen voor een Claas Jaguar 940. 

Eenvoudige goede argumenten:

-   Het juiste oogstmoment kunt bepalen.
-   Continue over het gehele perceel de opbrengst, vocht en gehaltes in kaart brengt.
-   U weet wat uw silo aan voederwaarde en tonnen product bevat.
-   De automatische snijlengte aanpassing die aangestuurd wordt
    op basis van droge stof zorgt voor een betere structuur behoud van het voer.
-   De aanpassing van snijlengte zorgt voor constantere verdichting en daardoor betere conservering van uw voer.
-   Vergelijk van de gegevens van de NIR sensor en die van een kuilmonster geven een goed beeld van conservering en
    fermentatieverliezen. Daarmee kunt u het belang van toevoegmiddelen bepalen.
-   Opbrengstmeting stelt u in staat het product per ton aan te kopen zonder direct met iedere vracht over een weegbrug
    te moeten rijden.
-   Door de plaats specifieke opbrengstmeting kunt u de toestand van uw percelen beoordelen en een opbrengstkaart
    aan uw adviseur overhandigen die deze als achtergrond kaart kan gebruiken voor bijv. een herstelbemesting.
-   Acht rijige maïsbek.

Buiten het gebruikelijk hakselen van gras en/of maïs blijft het met de nieuwe Claas Jaguar 940 ook nog steeds mogelijk op MKS te hakselen. 

                                                                            

                 

×