Naast de bodem kan het overvliegen van een gewas veel waardevolle data opleveren.
Met ons vliegtuig van PrecisionHawk kunnen we met verschillende camera's over het gewas vliegen, zowel visueel als multispectraal.

Visuele Camera

- standaard luchtfoto
- planten tellen

Multispectrale Camera 

Met de visuele camera kan zowel een gewone luchtfoto als 3d beelden worden gemaakt voor bijvoorbeeld het inmeten van een opslag.
 

Het vliegen met drones is in Nederland mede door het drukke luchtruim aan strenge regels verbonden waardoor het niet mogelijk is om elk perceel goed te kunnen vliegen.

 

                                                                            

                 

×