Om een gewas goed in kaart te kunnen brengen beginnen we bij de bodem. Als een bodem van een gewas niet goed op orde is kan het effect van handelingen niet optimaal zijn. Om de bodem goed te kunnen bekijken maken we gebruik van een bodemscan in samenwerking met van den Borne aardappelen. De bodemscan meet de EC (geleidbaarheid) van de bodem op 4 verschillende dieptes en de data wordt verwerkt tot een kaart met 5 zones. Afhankelijk van de variatie binnen het perceel kan er voor gekozen worden met minder zones te werken dit om de bewerkbaarheid van de machines te behouden.

Na het scannen worden er bodemmonsters gestoken; 1 monster per zone bestaande uit 12 steken op verschillende locaties. Op deze manier wordt een goed beeld gecreeërd van de beschikbare mineralen per zone.

 

                                                                            

                 

×