Door veranderingen in de landbouw zoals de mestwet wordt het steeds belangrijker om meststoffen efficiënt te benutten. Ook het milieu speelt bij ons een belangrijke rol waardoor we het gebruik van diverse gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk willen reduceren.

Door de inzet van drones en bodemscan kunnen we veel real-time informatie verzamelen over bodem en gewas waardoor het mogelijk is om taakkaarten te maken voor zo optimaal mogelijke inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Op deze manier kunnen kosten worden verlaagd en opbrengsten worden verhoogd.

 

plane img3 1

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                 

×