Binnen het agrarisch loonbedrijf verzorgen wij voornamelijk werkzaamheden voor de melkveehouderij- en een gedeelte voor de akkerbouw sector.

 

Grondbewerking/verbetering

 • Doorspuiten van drainage
 • Egaliseren van land
 • Ploegen
 • Cultiveren
 • Zaaibed bereiden

 

 

Bemesten

 • Grasland
 • Bouwland

Met onze Veenhuis mestinjecteur kunnen wij diverse soorten mest uitrijden.

 

Zaaiwerkzaamheden

image 2017 03 10

 • Granen zaaien
 • Gras zaaien
 • (Suiker) bieten zaaien
 • Maïs zaaien

Wij kunnen de zaaiwerkzaamheden uitvoeren met behulp van GPS waardoor er efficiënter gebruik gemaakt wordt van zaden, grond en meststoffen.
De maïszaaimachine is uitgerust voor het toedienen van zowel vloeibare- als vaste kunstmeststoffen, daarnaast is het mogelijk de zaaiafstand eenvoudig te verruimen of te verkleinen. Het GPS systeem houdt het gezaaide oppervlakte bij en schakelt automatisch uit per zaai element wanneer overlap gedetecteerd wordt.

 

Gewasverzorging

 • Schoffelen
 • Veld spuiten

Voor het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen op
diverse gewassen hebben wij voorafgaand overleg met
uw teeltadviseur voor een optimaal resultaat.

 

 

Oogsten

 • Gras
 • Maïs
 • Maïskolvenschroot
 • Granen

Voor de oogst van gras en maïs hebben wij een Claas Jaguar 940 tot onze beschikking. De hakselaar is uitgerust met een drietal bekken, namelijk een achtrijige maïsbek, gras pick-up en een achtrijige kolvenplukker. Ook is het mogelijk om silagemiddelen toe te voegen gedurende het hakselen voor een optimaal geconserveerde kuil. Voor het transport van gewas naar de kuil beschikken wij over een tweetal silage wagens, om het conserveringsproces verder te optimaliseren wordt de kuil goed verdicht door onze laadschop.

 

Balen persen

13320510 505938716283277 3683378263809502826 o

Gras en stro kunnen wij tevens persen in grote ronde
balen, eventueel omwikkeld met folie, en in kleine handzame baaltjes van circa 20 kilo. De ronde balen pers bestaat uit een pers/wikkel combinatie waardoor er slechts 1 werkgang nodig is. Uiteraard hebben wij een shovel en platte wagen tot onze beschikking om de balen te kunnen laden en transporteren.

 

 

 

 

                                                                            

                 

×